Liiklusõpe

Iga lapsevanem hoolitseb, et tema laps teaks elemetaarseid liiklemise reegleid ja Laste Liikluslinn on parim koht, kus neid teadmisi praktikas rakendada.

Kõik me osaleme iga päev liikluses ja meiega koos osalevad selles ka lapsed. Lasteaia lapsed koos vanemate ja kasvatajatega, algklassides käivad koolilapsed juba rohkem iseseisvamalt. Oluline on, et lapsed teaksid, kuidas on õige ja ohutu liikluses osaleda! Laste Liikluslinn loob selleks parima võimaluse-õppida liiklema turvalises ja mängulises keskkonnas!

Viimsi Liikluskeskuses on 68 m² õpperuum, kus saab läbi viia erinevaid liiklusalaseid koolitusi! Koostöös Maanteeameti ning Politsei ja Piirivalveametiga oleme koostanud erinevad liiklusõppe kavad: väiksematele- lasteaialastele lühema ja lõbusama,  suurematele juba koolis käivatele mudilastele pikema ja tõsisema.

Õppeklassi saab rentida ka teisteks koolitusteks, võttes ühendust broneering@lasteliikluslinn.ee

Palun täida allolev vorm ja broneeri laste õppekäik!